Program dla gabinetu fizjoterapeutycznego odpowiadający wytycznym KIF

Na polskim rynku branż IT istnieje wiele polecanych programów, które można wykorzystać w pracy z EDM – dokumentacją medyczną w postaci elektronicznej. Czy jednak są one w pełni zgodne z wytycznymi prawnymi, które regulują rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w zakresie prowadzenia i gromadzenia dokumentów dotyczących zdrowia i choroby pacjentów? Warto zapoznać się pod tym względem zaleceniami organów sprawujących kontrolę nad w.w dokumentacją. W przypadku gabinetów fizjoterapeutycznych jest to Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

 

Najistotniejsze funkcje, jakie powinna spełniać Elektroniczna Dokumentacja Medyczna wg. KIF, to gromadzenie informacji do rozliczeń z podmiotami, które ponoszą koszty udzielania świadczeń na rzecz ochrony zdrowia – Narodowy Fundusz Zdrowia, ubezpieczyciel komercyjny lub pacjent. Możliwość przedstawienia, jako źródła dowodowego w postępowaniach karnych związanych z naruszeniem przepisów karnych oraz postępowaniach z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej, procesach cywilnych
o odszkodowanie za błędy medyczne. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna może także służyć w postępowaniach przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w ramach ustalania odszkodowań i zadośćuczynień oraz procedurach odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia.

 

Poza prawnymi aspektami prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej istnieje szereg udogodnień, które sprzyjają gromadzeniu tego rodzaju dokumentacji w gabinecie fizjoterapeuty. Przede wszystkim jest to innowacyjny rozwój samej placówki, który także zaleca KIF. Dzięki prowadzeniu EDM w taki sposób można zwiększyć konkurencyjność swojego gabinetu oraz poprawić jakość usług, jeśli chodzi o współpracę z pacjentem. Zmiana jakości opiera się przede wszystkim na odwróceniu proporcji stosunku pracy z dokumentami i kontaktu pacjentem – 5 min. dla dokumentów, 15 min. dla pacjenta.

 

Lepsza komunikacja, rozbudowane funkcje kalendarza oraz opcje kontroli finansów swojej placówki (wraz z kompleksową obsługą rachunków usługobiorcy), możliwości zapisu na wizyty online, dedykowane moduły dla fizjoterapeutów, a to wszystko zgodne z wytycznymi KIF- takie możliwości daje Medfile EDM. Warto przetestować wszystkie funkcje tej kompleksowej aplikacji webowej i zrewolucjonizować działanie gabinetu fizjoterapeutycznego.

Zobacz także

Tagi

elektroniczna dokumentacja medyczna elektroniczna dokumentacja fizjoterapeutyczna kartoteka medyczna kartoteka pacjenta aplikacja dla gabinetu fizjoterapeutycznego oprogramowanie dla gabinetu program dla fizjoterapeuty
Copyright © aplikacje-medyczne.pl | Mapa strony
Powered by BioStat®