Elektroniczny podpis – co musisz wiedzieć?

Nowa możliwość stosowania elektronicznych podpisów, daje szansę na usprawnianie podejmowanych działań, związanych między innymi z prowadzeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Taki podpis daje szansę, na zmniejszenie czasu potrzebnego na wypełnianie i przesyłanie dokumentów, a jednocześnie jest bezpiecznym rozwiązaniem. Warto zauważyć, że system Medfile® EDM z modułem MedSign jest autoryzowanym rozwiązaniem elektronicznym zgodnym z wytycznymi RODO.


Bezpieczny elektroniczny podpis pacjenta

Wśród największych zalet, jakie posiada program do zbierania elektronicznych podpisów, należy podkreślić bezpieczeństwo, które wzmacniane jest poprzez:
 

 • zastosowanie certyfikatów szyfrujących SSL;
 • użycie środków kryptograficznych ochrony danych;
 • powołanie Inspektora Danych Osobowych.

 

Dzięki zastosowaniu elektronicznego podpisu MedSign duża placówka medyczna i mały gabinet jednoosobowy zyskuje pewność, iż dokumenty, które do niej docierają, nie są sfałszowane. Jednocześnie jak można zauważyć rozwiązanie to pozwala w szybkim czasie przesyłać drogą online ważne dokumenty. Stąd też zaproponowane rozwiązanie można określić mianem globalnym, uniwersalnym, innowacyjnym.

 

Nowoczesna e-Dokumentacja

System gainetowy Medfile® EDM daje szansę optymalizacji pracy placówki medycznej. Innowacyjne e-Dokumenty, które aktualnie zaczynają powszechnie obowiązywać w polskim systemie ochrony zdrowia, jak:

 • e-Zwolnienia (aktualnie funkcjonujące od grudnia 2018 r.);
 • e-Recepty (wprowadzane obligatoryjnie od 8 stycznia 2020 r.);
 • e-Skierowania (planowane wprowadzenie w 2021 r.).

 

Jak również innego typu dokumentacja:

 • zgody na przekazywanie dokumentacji medycznej rodzinie;
 • zgody na przeprowadzanie zabiegów medycznych;
 • wybór lekarza prowadzącego i pielęgniarki czy też położnej i inne dokumenty medyczno-prawne.

 

Program do zbierania elektronicznych podpisów pozwoli szybko wysłać, za pomocą maila wymienione dokumenty pacjenta lub pobrać podpis w placówce, bez konieczności wydruku dokumentów.

 

Na czym polega elektroniczny podpis?

Elektroniczny podpis może być złożony o dowolnej porze i w dowolnym miejscu przy pomocy przeglądarki. MedSign jako aplikacja służy do zbierania takich danych osobowych, jak:

 • imię i nazwisko;
 • e-mail;
 • numer telefonu.

 

Posiadając te dane, można przejść do kolejnego etapu, którym jest autoryzacja. Autoryzacja odbywa się z wykorzystaniem takich dróg, jak: mail, sms, podpis. Stąd też rozwiązanie, jakim jest program do zbierania elektronicznych podpisów może służyć także w dziedzinie medycyny, co pozwoli na zamieszczanie popisów lekarzy pod elektronicznymi receptami, skierowaniami, opisem przebiegu wizyty kontrolnej oraz wszystkimi innymi e-Dokumentami.

 

Bezpieczne dane w Medfile® EDM

Dzięki możliwości tworzenia dokumentów w Medfile® EDM oraz podpisom elektronicznym MedSign - lekarze i rejestratorzy zyskują dodatkowy czas w swojej pracy. Placówka medyczna zaś nie musi przechowywać dokumentów medycznych w specjalnie zabezpieczonych miejscach, ponieważ oprogramowanie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych wrażliwych, bez dostępu do nich osób trzecich.

Tagi

MedSign serwis do zbierania zgód zgody marketingowe zgody na dane osobowe elektroniczny podpis program do zbierania elektronicznych podpisów podpis elektroniczny e-Zwolnienia e-Recepty e-Skierowania
Copyright © aplikacje-medyczne.pl | Mapa strony
Powered by BioStat®