eCRF- Narzędzie

Projekty badawcze realizowane dla potrzeb farmacji czy medycyny to zbiór bardzo wielu danych. Ich szybkie i łatwe gromadzenie musi iść w parze z umiejętnym zarządzaniem i skutecznym analizowaniem. Kompleksowe administrowanie całością projektu badawczego,  a tym samym gotowość do ciągłego wspierania środowisk badawczych skłoniły Biostat sp. z o.o. do stworzenia platformy badawczej eCRF.biz.pl

Konsolidacja danych i wiedzy

Zaawansowana funkcjonalność systemu sprawia, że platforma badawcza eCRF.biz.pl to na polskim rynku narzędzie unikalne. Przy tym – proste w obsłudze, z intuicyjnym interfejsem i zapewniające wszechstronność działania. Integrując w jednym miejscu wiele funkcjonalnych modułów kompleksowo wspiera badania kliniczne, naukowe i rynkowe. Usprawnia ponadto prowadzenie rejestrów medycznych, jak i dzienniczki obserwacji pacjenta.

Narzędzie to pozwala uniknąć tworzenia papierowej dokumentacji (karty obserwacji, raporty, zestawienia itd.). Daje możliwość zdalnego gromadzenia danych, data management. Dzięki modułowi analitycznemu monitorującemu postępy oraz generowanie statystyk projektu eliminuje ryzyko opóźnień. Nowoczesne rozwiązania analityczne dają naukowcom możliwość weryfikacji poprawności danych już na etapie ich wprowadzania (automatyczna kontrola wpisów).

Platforma badawcza eCRF.biz.pl skutecznie konsoliduje dane i wiedzę niezbędną z punktu lekarza/badacza – monitora/statystyka – sponsora – dystrybutora.

 

Bieżący monitoring badania

Istotną zaletą platformy jest możliwość monitorowania badania i zarządzanie nim w czasie rzeczywistym. Odbywa się to poprzez m.in.

- dostęp i wgląd w informacje o pacjentach

- statystyki postępu badania

- data query – mechanizm zapytań do wpisów

- wizualizacja gromadzonych danych (tabelki, wykresy, statystyki)

- śledzenie zmian zawartości wpisów

- powiadamianie poprzez mailing o zdarzeniach niepożądanych.

 

Bezpieczeństwo danych i optymalizacja

Kompleksowość narzędzia jakie proponujemy obejmuje także randomizację pacjentów oraz zarządzanie lekami. Dzięki temu definiujemy niezbędne funkcje potrzebne do przeprowadzenia rzetelnego badania klinicznego. Moduł zarządzania lekami zapewnia z kolei monitoring poziomu zapasów leków, co przekłada się na optymalny poziom zapasów.

 

Oferowana platforma badawcza ma także inne przydatne funkcjonalności. To np. prosta, szybka i całkowicie bezpieczna opcja zawierania umów online.

 

Platforma eCRF.biz.pl została stworzona zgodnie z wytycznymi dla standardowych procedur operacyjnych. Tak tworząc platformę, jak i na bieżąco ją unowocześniając wsłuchujemy się w głosy środowisk naukowych. Pozwala nam to na implementowanie modułów niezbędnych do potrzeb i zakresu badań, tak jedno, jak i wieloośrodkowych. Tak jak ma to miejsce w innych naszych projektach, tak i  w tym przypadku bezpieczeństwo gromadzonych danych jest dla nas priorytetem. Gwarantujemy je poprzez zastosowanie wielorakich zabezpieczeń systemowych, fizycznych serwera oraz logicznych.

Tagi

ecrf, statystyka, clinical research, clinical data managewment d statistics
Copyright © aplikacje-medyczne.pl | Mapa strony
Powered by BioStat®