Tag: program dla gabinetu

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Innowacyjny program stworzony dla gabinetów lekarskich

 

Poprawiając jakość świadczonych usług w zakresie usług medycznych, powstał obowiązek prowadzenia od 1 stycznia 2019 r. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Zwracając uwagę na wyzwania, które stawiane są przed lekarzami, powstają innowacyjne programy pozwalające na łatwe odnalezienie się w nowych przepisach, a jednocześnie porządkujące ogrom gromadzonych informacji o pacjentach i ułatwiające ich udostępnianie, jeśli zajdzie taka konieczność.

 

Rozwiązanie, które pozwala działać lepiej

Program dla lekarzy taki jak Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® dostosowuje swoją funkcjonalność do najbardziej wymagających lekarzy i pacjentów. Dzięki wprowadzeniu specjalistycznych funkcji, możliwym jest podnoszenie stanardów obsługi pacjenta i jakości świadczonych usług, a przy tym samego wizerunku gabinetu lekarskiego. Funkcje takie jak intuicyjny kalendarz dla lekarzy czy możliwość samodzielnego rejestrowania się na wizyty, dały szansę na stworzenie systemu, który zadba o komfort zarówno pacjentów, jak i lekarzy.

 

Kalendarz stanowi podstawę efektywnego działania

Przywołana wyżej funkcja kalendarza przede wszystkim daje szansę na uporządkowanie pracy lekarzy i rejestracji pacjentów online z uwzględnieniem podziału na gabinety i lekarzy. Do największych atutów kalendarza należy ponadto zaliczyć:

- możliwość zarządzania czasem swojej pracy wybieraając odpowiedni przedział czasowy, co oznacza także możliwość wpisania urlopu;
- zastosowanie modułu wizyt powtarzalnych;
- zapewnienie integracji z zewnętrznymi systemami rejestracji wizyt.

Kalendarz taki pozwala lekarzowi na efektywne zarządzanie swoim czasem pracy, a w związku z uruchomieniem rejestracji online ma on szansę na lepsze wykorzystanie swojego czasu w przypadku odwołanej wizyty. Tym samym system dzięki ułatwionej komunikacji między pacjentami a gabinetami lekarskimi daje szansę na zwiększenie ilości zrealizowanych wizyt oraz rentowności gabinetu.

 

Na co pozwalają elektroniczne karty pacjentów?

Ułatwienie komunikacji możliwe jest dzięki zastosowaniu modułu wysyłania powiadomień drogą SMS o nadchodzącym terminie wizyty. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna posiada wiele przydatnych funkcji. Kolejnym atutem systemu jest karta pacjenta oparta na przyjętym standardzie, która połączona z aplikacją mobilną daje szansę na zapoznawanie się z danymi pacjentów w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Sama karta pacjenta tworzona jest w taki sposób, aby umożliwiła zebranie informacji o:

- podstawowych danych pacjentów (dane osobowe i kontaktowe);
- przeprowadzanych wywiadach lekarskich;
- historiach wizyt.

Ponadto karta pacjenta w systemie Medfile® pozwala na archiwizowanie oraz dodawanie załączników i treści w postaci diagramów dentystycznych.

 

Rozwiązania dbające o jakość programu

Pomocą dla lekarzy korzystających z systemu z pewnością będzie interaktywna baza leków wraz z uwzględnieniem integracji poszczególnych leków, a także szybki dostęp do pomocy technicznej z zakresu IT w przypadku zaistniałych problemów. System został stworzony w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim jego użytkowników, a w tym celu umożliwiono:

- zarządzanie dostępem użytkowników do poszczególnych części systemu z nadawaniem adekwatnych uprawnień;
- fachowe importowanie i eksportowanie baz danych z pomocą specjalistów;
- pracę w chmurze i automatyczne tworzenie kopii zapasowych baz danych, z których można korzystać w razie uszkodzenia lub zniszczenia danych.

 

Podsumowując!

Jak widać odpowiedni program dla lekarzy pozwala zadbać o indywidualne potrzeby lekarzy, aby system mógł w maksymalny sposób ułatwić ich pracę, a także pozwolił im na wzmocnienie pozytywnego wizerunku swojej osoby bądź gabinetu – w czym pomocna jest funkcja personalizowanie stron WWW gabinetu i tworzenie własnej poddomeny.

 

Więcej:

 

 

Funkcje wpływające na skuteczność e-dokumentacji

Odnosząc się do zaistniałego obowiązku, prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, należy pochylić się nad znaczeniem specjalistycznych oprogramowań dla lekarzy, które pozwalają na łatwe i komfortowe prowadzenie działań zgodnych z nowymi przepisami oraz dalszą skuteczną pracę każdego lekarza. Program do e-dokumentacji przede wszystkim umożliwia prowadzenie kartotek pacjentów, a czy tym pozwala na importowanie oraz eksportowanie baz danych.

 

Elektroniczne karty pacjentów

Jeśli chodzi o prowadzenie kartoteki pacjentów to prowadzona, jest ona zgodnie z przyjętym wzorem, co umożliwia pozyskiwanie uporządkowanych informacji. Przy czym dzięki zastosowaniu elektronicznych kart, można w jednym miejscu gromadzić informacje o:

  • danych osobowych oraz kontaktowych pacjentów;
  • przeprowadzonych wywiadach lekarskich
  • historii wizyt.

Wysoka funkcjonalność systemu pozwala także w ramach kart pacjentów, gromadzić różnego rodzaje załączniki, których treść, jest istotna z perspektywy przeprowadzanego leczenia. Ponadto wprowadzane treści podlegają archiwizacji, a lekarze zyskują możliwość skorzystania z nich w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie (np. z wykorzystaniem aplikacji mobilnych).

 

Program do e-dokumentacji powinien

Wśród ciekawszych możliwości, które związane są z prowadzenie kart pacjentów warto wymienić także możliwość kontrolowania rozliczeń oraz zastosowania diagramu dentystycznego. Te dwie funkcje pokazują, jakim wszechstronnym oprogramowaniem może być odpowiedni program do prowadzenie e-dokumentacji. Oznacza to, że zastosowanie takiego oprogramowania może być przydatne w różnych dziedzinach działalności, co przełoży się na skuteczność prowadzonych działań w jednostce medycznej.

 

Importowanie i eksportowanie baz danych

 

Wysoka funkcjonalność systemu umożliwia także importowanie oraz eksportowanie baz danych. Przy czym można:

  • importować dotychczas prowadzone kartoteki pacjentów do docelowego programu;
  • generować raporty do formatu xlsx;
  • pobierać pełne bazy pacjentów czy kartotek.

Jak widać funkcja ta, pozwala na zarządzanie dotychczas zgromadzonymi danymi, a także pozwala na wprowadzanie nowych danych, co usprawnia działania podejmowane w jednostce medycznej.

 

E-dokumentacja to także rozwiązanie dla pacjentów

Zastosowanie odpowiedniego oprogramowanie dla lekarzy, przekłada się na efektywność działania konkretnej jednostki medycznej. Jednocześnie pozwala w pełni wykorzystać jej możliwości oraz wzbogacić jej standardy obsługi pacjentów, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, które umożliwiają pacjentom samodzielne rejestracje na wizyty oraz otrzymywanie wiadomości w formie SMS, przypominające o zbliżającym się terminie wizyty. 

Copyright © aplikacje-medyczne.pl | Mapa strony
Powered by BioStat®