Tag: program dla gabinetu

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Innowacyjny program stworzony dla gabinetów lekarskich

 

Poprawiając jakość świadczonych usług w zakresie usług medycznych, powstał obowiązek prowadzenia od 1 stycznia 2019 r. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Zwracając uwagę na wyzwania, które stawiane są przed lekarzami, powstają innowacyjne programy pozwalające na łatwe odnalezienie się w nowych przepisach, a jednocześnie porządkujące ogrom gromadzonych informacji o pacjentach i ułatwiające ich udostępnianie, jeśli zajdzie taka konieczność.

 

Rozwiązanie, które pozwala działać lepiej

Program dla lekarzy taki jak Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® dostosowuje swoją funkcjonalność do najbardziej wymagających lekarzy i pacjentów. Dzięki wprowadzeniu specjalistycznych funkcji, możliwym jest podnoszenie stanardów obsługi pacjenta i jakości świadczonych usług, a przy tym samego wizerunku gabinetu lekarskiego. Funkcje takie jak intuicyjny kalendarz dla lekarzy czy możliwość samodzielnego rejestrowania się na wizyty, dały szansę na stworzenie systemu, który zadba o komfort zarówno pacjentów, jak i lekarzy.

 

Kalendarz stanowi podstawę efektywnego działania

Przywołana wyżej funkcja kalendarza przede wszystkim daje szansę na uporządkowanie pracy lekarzy i rejestracji pacjentów online z uwzględnieniem podziału na gabinety i lekarzy. Do największych atutów kalendarza należy ponadto zaliczyć:

- możliwość zarządzania czasem swojej pracy wybieraając odpowiedni przedział czasowy, co oznacza także możliwość wpisania urlopu;
- zastosowanie modułu wizyt powtarzalnych;
- zapewnienie integracji z zewnętrznymi systemami rejestracji wizyt.

Kalendarz taki pozwala lekarzowi na efektywne zarządzanie swoim czasem pracy, a w związku z uruchomieniem rejestracji online ma on szansę na lepsze wykorzystanie swojego czasu w przypadku odwołanej wizyty. Tym samym system dzięki ułatwionej komunikacji między pacjentami a gabinetami lekarskimi daje szansę na zwiększenie ilości zrealizowanych wizyt oraz rentowności gabinetu.

 

Na co pozwalają elektroniczne karty pacjentów?

Ułatwienie komunikacji możliwe jest dzięki zastosowaniu modułu wysyłania powiadomień drogą SMS o nadchodzącym terminie wizyty. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna posiada wiele przydatnych funkcji. Kolejnym atutem systemu jest karta pacjenta oparta na przyjętym standardzie, która połączona z aplikacją mobilną daje szansę na zapoznawanie się z danymi pacjentów w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Sama karta pacjenta tworzona jest w taki sposób, aby umożliwiła zebranie informacji o:

- podstawowych danych pacjentów (dane osobowe i kontaktowe);
- przeprowadzanych wywiadach lekarskich;
- historiach wizyt.

Ponadto karta pacjenta w systemie Medfile® pozwala na archiwizowanie oraz dodawanie załączników i treści w postaci diagramów dentystycznych.

 

Rozwiązania dbające o jakość programu

Pomocą dla lekarzy korzystających z systemu z pewnością będzie interaktywna baza leków wraz z uwzględnieniem integracji poszczególnych leków, a także szybki dostęp do pomocy technicznej z zakresu IT w przypadku zaistniałych problemów. System został stworzony w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim jego użytkowników, a w tym celu umożliwiono:

- zarządzanie dostępem użytkowników do poszczególnych części systemu z nadawaniem adekwatnych uprawnień;
- fachowe importowanie i eksportowanie baz danych z pomocą specjalistów;
- pracę w chmurze i automatyczne tworzenie kopii zapasowych baz danych, z których można korzystać w razie uszkodzenia lub zniszczenia danych.

 

Podsumowując!

Jak widać odpowiedni program dla lekarzy pozwala zadbać o indywidualne potrzeby lekarzy, aby system mógł w maksymalny sposób ułatwić ich pracę, a także pozwolił im na wzmocnienie pozytywnego wizerunku swojej osoby bądź gabinetu – w czym pomocna jest funkcja personalizowanie stron WWW gabinetu i tworzenie własnej poddomeny.

 

Więcej:

 

 

Skuteczność oprogramowania dla lekarzy - ważne funkcje e-Dokumentacji

Zaistniały obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, wprowadzony przez MZ nadaje nową jakość pracy małym gabinetom lekarskim i dużym placówkom medycznym. Wybór oprogramowania dla lekarzy, na rynku jest duży. Czas wyboru coraz krótszy, dlatego należy zapoznać się ze specyfikacją poszczególnych systemów.


Elektroniczne dokumenty pacjentów

W kwestii prowadzenia kartoteki pacjentów - musi być ona zgodna z ustalonymi wzorami. Umożliwia to pozyskiwanie i porządkowanie wielu informacji i możliwość odczytania ich przez każdego specjalistę. Dzięki zastosowaniu oprogramowania dla lekarzy jak np. Medfile® EDM, można w jednym miejscu gromadzić informacje o:

  • danych osobowych oraz kontaktowych pacjentów,
  • przeprowadzonych wywiadach lekarskich i historii chorób,
  • historii wizyt i wystawionych recept,
  • prześwietleniach, wynikach badań, zgodach dotyczących dokumentacji medycznej,
  • prowadzenie dedykowanych kart wizyt w zakresie: fizjoterapii, pediatrii, medycyny estetycznej, stomatologii oraz wizyt domyślnych.


Wygoda korzystania, a obowiązek e-Dokumentacji

Wprowadzane treści podlegają archiwizacji, ponadto są stale zabezpieczane przed ewentualnym uszkodzeniem lub zagubieniem – poprzez backup systemu co 30 min.

Lekarze zyskują też możliwość korzystania z oprogramowania Medfile® EDM w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, np. poza gabinetem czy też w różnych miejscach pracy.

 

Oprogramowanie dla lekarzy posiada istotne funkcje, takie jak możliwość wystawienia e-Zwolnienia (obowiązkowo od 2018 r.), e-Recepty (która obligatoryjnie zostaje wprowadzona od stycznia 2020 r.), a w przyszłości e-Skierowań (planowane wprowadzenie w 2021 r.). Dzięki integracji z platformą NFZ (P1 i P2) wypisanie i wysłanie dokumentów do CSIOZ przebiega szybko, a program jest polecany przez wielu lekarzy, jako skuteczny i intuicyjny.

 

Zastosowanie odpowiednego oprogramowania będzie konieczne już od stycznia w różnych dziedzinach działalności medycznej, co przełoży się na skuteczność i optymalizację działań w placówce ochrony zdrowia.


Importowanie i eksportowanie baz danych

Wysoka funkcjonalność systemu umożliwia także na importowanie oraz eksportowanie baz danych z innych systemów, Medfile® pozwala na:

  • import dotychczas prowadzonych kartotek pacjentów,
  • generowanie raportów do formatu .xlsx,
  • pobieranie pełnych baz pacjentów.

 

Funkcja ta, pozwala na zarządzanie dotychczas zgromadzonymi danymi, a także pozwala na wprowadzanie nowych danych, co usprawnia działania podejmowane w jednostce medycznej.


Program dla lekarzy – rozwiązaniem dla pacjentów

Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania dla lekarzy, przekłada się na efektywność działania konkretnej jednostki medycznej. Jednocześnie pozwala w pełni wykorzystać jej możliwości oraz wzbogacić standardy obsługi pacjentów. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi, które umożliwiają pacjentom samodzielną rejestrację na wizyty oraz otrzymywanie wiadomości w formie SMS, przypominające o zbliżającym się terminie wizyty, pomoże w lepszej komunikacji pomiędzy placówką medyczną a pacjentem.
 

Copyright © aplikacje-medyczne.pl | Mapa strony
Powered by BioStat®